Słownik biograficzny

Haase, Johann Lucas Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 23 czerwca 1778 r. w Chojnicach. Ojciec jego Salomon Haase był mistrzem szewskim. Uczęszczał do szkoły elementarnej w rodzinnym mieście, a następnie Kolegium Fryderycjanum w Królewcu. W tym mieście także ukończył uniwersyteckie studia prawnicze. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony jako referendarz w Sądzie Dworskim (Hofgericht) w Bydgoszczy.

Haertel, Friedrich Wilhelm Autor: Helena Dutkiewicz

Friedrich Wilhelm Haertel (1759-1867) - poseł, rajca, kupiec, w latach 1857-1862 pierwszy przewodniczący korporacji kupieckiej, w 1859 na miejscu Ignatza Grunau ławnik kupiecki w sądzie powiatowym w Elblągu, mianowany radcą handlowym, w latach 1852–1866 pierwszy przewodniczący Ressource Humanitas.

Hahn, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Halbe, Max Autor: Helena Dutkiewicz

Hannemann, Joachim Autor: Helena Dutkiewicz

Hantel, Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Harkawy, Mieczysław (1917–2015) – dyrektor Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Elblągu Autor: Roman Korzeniowski

Urodził się 20 października 1917 roku w Mirze na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Był żołnierzem 2 Armii Wojska Polskiego, został zdemilitaryzowany w roku 1945 r. W latach 1945–1952 mieszkał we Wrocławiu. Podjął pracę w Browarze Piastowskim, pracował na stanowiskach: pracownik fizyczny, magazynier, kierownik działu i kierownik browaru. W roku 1951 ukończył roczny Wyższy Kurs Administracji Przemysłowej w Łodzi. W marcu 1953 został skierowany na stanowisko dyrektora Elbląskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Elblągu, które obejmowały wówczas: Browar i Słodownię w Elblągu, Rozlewnię Piwa i Wytwórnię Beczek w Braniewie, Rozlewnię Piwa w Lidzbarku, Słodownię, Rozlewnię i Hurtownię piwa w Malborku oraz Rozlewnię Piwa w Nowym Dworze Gdańskim.

Harnack, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Hartlib, Samuel Autor: dr Joanna Szkolnicka

Niemiecko-angielski uczony i pedagog. Urodził się w Elblągu w 1600 r., pobierał nauki w gimnazjum w Brzegu, następnie studiował na Uniwersytecie w Królewcu. W 1628 r. opuścił Elbląg i wyjechał do Anglii (razem z kaznodzieją elbląskiej gminy anglikańskiej Johnem Dury’m, ich emigracja była spowodowana zawirowaniami wojny trzydziestoletniej). W Anglii ożenił się z Mary Burningham i został sekretarzem Cromwella.

Hartmann, Fryderyk Traugott (1749-1833) Autor: Helena Dutkiewicz

Fryderyk Traugott Hartmann - urodził się w Kowarach na Śląsku 16.10.1749 w rodzinie Jana Zygmunta i Zuzanny z d. Klemt. Drukarz, wydawca czasopism, księgarz.

Hecht, Albin Autor: Helena Dutkiewicz

Heese, Tomasz (1600–1658) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 15 stycznia 1600 r. w Malborku. Ojcem jego był dr prawa Grzegorz Heese – burmistrz malborski, matką Anna z domu Trunck. Przez pięć lat (1613-1618) uczęszczał do Gimnazjum Gdańskiego, a następnie przez dwa lata do gimnazjum w Bremie. W 1620 r. rozpoczął studia teologiczne i języków orientalnych na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. W 1623 r. powrócił do rodzinnego Malborka. W następnym roku udał się do Holandii, gdzie przez dwa lata studiował w Lejdzie teologię, matematykę, historię i nauki polityczne, a następnie odbył po tym kraju podróż edukacyjną po Francji, Anglii, Szwajcarii oraz Włochy. Przez Wiedeń i Kraków po siedmiu latach wrócił do Malborka. W 1632 r. odbył kolejną podróż do Szwabii.

Hellingrath, Berthold Autor: dr Joanna Szkolnicka

Berthold Hellingrath urodził się w Elblągu 27 października 1877. Rodzinne miasto opuścił jako pięciolatek, gdy jego rodzice – Berta i Franz Hellingrath postanowili osiedlić się w Gdańsku. Edukację artystyczną rozpoczął w mieście nad Motławą, uczęszczając do Królewskiej Akademii Sztuki, gdzie uczył się u Wilhelma Augusta Stryowskiego. Następnie studiował w Dreźnie (gdzie posiadał własne atelier) i Monachium. Wczesne obrazy olejne i rysunki Hellingrath’a wykazują wpływy secesji, naturalistycznego malarstwa rodzajowego i ekspresjonizmu.

Helwing, Michał (1601-1678) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 17 lutego 1601 r. w Elblągu. Jego ojcem był Teofil Helwing kupiec elbląski, matką Justyna, córka elbląskiego burmistrza Johanna Jungschultza. Matka zmarła gdy ukończył zaledwie rok życia, a jego wychowywaniem zajęła się babcia – żona ówczesnego burmistrza Georga Widera. Michał Helwing uczęszczał do Gimnazjum w Elblągu.

Hempel, Jan Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Hempel Jan Michał - urodzony w 1674 r. w Miśni. Wykształcenie średnie zdobył w rodzinnym mieście. Studiował filozofię, teologię, grekę, język hebrajski na uniwersytetach w Lipsku, Altdorfie i Halle. Na ostatnich studiach w Halle zaprzyjaźnił się z A. H. Franckiem, twórcą pietyzmu. (Pietyzm – nurt religijny w luteranizmie –XVII-XVIII w.

Hennig, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Hennig Jan – ur. w 1658 r. w Elblągu. Podobnie jak dziadek Mikołaj i ojciec Andrzej uczęszczał do elbląskiego Gimnazjum. Cztery lata uczył się również w gimnazjum w Toruniu oraz na uniwersytecie królewieckim. Po ukończeniu studiów pracował przez 9 lat w Rydze jako profesor i konrektor liceum, gdzie zdobył wielkie uznanie za doskonałą znajomość filologii i duże zdolności poetyckie.

Hermann, Benedict Christian Autor: dr Joanna Szkolnicka

Hermann, Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Hermann, Paweł (1910–1998) – duchowny katolicki Autor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Ur. 30 VIII 1910 r. w Gilgetal (obecnie obwód kliningradzki w Rosji). Ojciec był rolnikiem. Do kapłaństwa przygotowywał się w Seminarium Duchownym w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 III 1937 r. we Fromborku z rąk bpa Maksymiliana Kallera. Po święceniach wikariusz, a od 10 X 1938 r. administrator w Tylży. Od 2 XI 1938 r. kuratus w Schillfelde w dekanacie tylżyckim. Śledzony i przesłuchiwany przez gestapo z powodu głoszonych kazań. 10 X 1944 r. ewakuowany do Elbląga.

Herworden (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Herworden (ród) – to stary ród elbląski. Przedstawiciele tej rodziny przez długi okres bo w latach 1359-1421 zasiadali w radzie Starego Miasta Elbląga. Dwóch z nich: Johannes i Lifard II osiągnął najwyższą, godność miejską – urząd burmistrzowski. Johannes von Hervorden rajcą został w 1373 roku i funkcję tę pełnił do 1383 r., kiedy wybrany został burmistrzem. Jako rajca reprezentował Stare Miasto Elbląg w 1379 r. na zjeździe pruskim. W 1385, a następnie 1394 r. – już jako burmistrz brał udział w zjazdach Hanzy. Był również dowódcą oddziału elbląskiego wyprawy w 1390 r...