Słownik biograficzny

Friedwald, Michał (1525-1579) – burmistrz i burgrabia królewski Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 25 sierpnia 1525 r. w rodzinie patrycjuszy elbląskich. Matką była Zofia – córka burmistrza Jana von Lohe, ojcem – Mikołaj – członek Rady Miejskiej, burmistrz, współtwórca Gimnazjum Elbląskiego oraz pierwszy opiekun szkoły z ramienia Rady Miejskiej. Michał, razem z pięciorgiem rodzeństwa, wyrastał w atmosferze kultu dla ideałów humanistycznych i w tym duchu był wychowywany. Od siódmego roku życia uczył się języka łacińskiego, a naukę kontynuował w nowo otwartym w 1535 r. Gimnazjum Elbląskim. Wśród młodzieży wyróżniał się zdolnościami oraz chęcią do nauki. W 1539 r. wyjechał na studia do Niemiec (Frankfurt nad Odrą oraz Heidelberg). Wstąpił na dwór cesarza Karola V i jako „drabant”wziął udział w wyprawie przeciw królowi Francji Franciszkowi I. Po kampanii odwiedził na krótko Elbląg i powrócił na dwór cesarski aby tam kontynuować swoją karierę.

From, Jan Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

From Jan Samuel – ur. 08.06.1735 r. w rodzinie malborskiego pastora magistra Natanela Efraima F. Wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum rodzimego miasta. Studiował filozofię, teologię, historię i matematykę na uniwersytetach w Królewcu (1753-1756) i Roztoce (1757-1759) jako stypendysta malborskiej Rady Miejskiej.

Fuchs, Daniel Autor: Helena Dutkiewicz

Fuchs Daniel – ur.10.08.1696 r., syn burgrabiego elbląskiego Daniela. Kształcił się w gimnazjach Elbląga i Torunia. W latach 1716 – 1720 studiował prawo w Królewcu. Uzupełnił swoje wykształcenie podróżą naukową do Saksonii i Holandii. Interesował się głównie miastami, handlem, religią i obyczajami ludności zwiedzanych krajów.

Fuchs, Daniel Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Fuchs, Michael Gottlieb Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Protoplastą rodziny Fuscsów był Marek Fuchs, od 1586 r. obywatel Elbląga. Michał Bogumił Fuchs (Michael Gottlieb) syn Samuela Bogumiła – sekretarza i rajcy miejskiego urodził się 19. X 1758 r.w Elblągu. Matka jego była Eleonora Agata Lange. Ukończył Gimnazjum Elbląskie.

Fuchs, Michał (1572–1646) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Rodzina Fuchs jest starą zasiedziałą rodziną elbląską z 16-wiecznymi tradycjami. Michał Fuchs urodził się w Elblągu w 1572 roku, ojcem jego był Dominik Fuchs – obywatel elbląski, matką – Urszula z domu Rautenberg. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, poczym podjął studia na Uniwersytecie Królewieckim. Po odbytych studiach wyruszył w ośmioletnią podróż edukacyjną – jako opiekun Andrzeja, syna Rafała Leszczyńskiego – wojewody brzeskiego.

Fuchs, Samuel Gottlieb Autor: Helena Dutkiewicz

Fuchsowie Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Protoplastą kupieckiej rodziny Fuchsów był marek Fuchs, od 1586 r. obywatel Elbląga. Pierwszym przedstawicielem tego rodu we władzach miejskich Elbląga był Johann, który w latach 1653-1667 zasiadał w II Ordynku, pełniąc w 1665 r. funkcję jej przewodniczącego, czyli wójta, a następnie w radzie miejskiej...

Fus, Roman (1960-2007) Autor: Helena Dutkiewicz

Roman Fus – urodzony w 1960 r. w Działdowie, rzeźbiarz, zajmował się także rysunkiem. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku na Wydziale Rzeźby u prof. Franciszka Duszeńki, na której dyplom obronił w 1990 u prof. Alberta Zalewskiego. W latach 1984-1985 był laureatem wielu konkursów uczelnianych.