Słownik biograficzny

Faber, Theodor Juliusz Autor: Helena Dutkiewicz

Fabricius, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Fabricius, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Fabricius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Falk (Falconius), Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Falk (Falconius) Krzysztof – ur. ok. 1520 w Annanbergu, w Miśni. Literat pruski, kronikarz, poeta i nauczyciel. Zasłużył się jako autor wierszowanej Pochwały miasta Elbląga, choć wartość artystyczna utworu nie jest duża. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Brak jest bliższych danych o rodzinie i młodości Falka, wiadomo jedynie, że od 1546 - 1548 r. pracował jako nauczyciel rachunków i pisania w Gimnazjum Elbląskim.

Faulhaber, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Fechter, Paul Autor: Joanna Szkolnicka

(1880 – 1958) Urodził się w Elblągu i ukończył tutaj gimnazjum. Następnie studiował w Dreźnie i Berlinie architekturę, matematykę, fizykę i nauki humanistyczne. Jego dorobek literacki obejmuje powieści, dramaty, utwory publicystyczne

Fellgiebel, Baltazar Autor: Helena Dutkiewicz

Fellgiebel Baltazar – z tytułem magistra, Ślązak z Legnicy. W latach 1595-1608 był konrektorem (zastępca pomagający w prowadzeniu szkoły) w Gimnazjum Elbląskim. Po śmierci Tomasza Rotusa (1596), zarządzał gimnazjum aż do objęcia (1598) rektoratu przez J. Myliusa.

Ferber, Maurycy Autor: Joanna Szkolnicka

Maurycy Ferber (ur. 1471 w Gdańsku, zm. 1 lipca 1537 w Lidzbarku Warmińskim) - biskup warmiński. Pochodził z rodziny patrycjuszy gdańskich, był synem burmistrza Gdańska Jana; także brat Maurycego, Eberhard, pełnił funkcję burmistrza.

Feyerabend Autor: Andrzej Groth

Ta znakomita patrycjuszowska rodzina pochodzi ze Szwabii. W Elblągu pojawiła się w pierwszej połowie XVII stulecia.

Feyrabend, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Fiedler (Fidler), Walery Autor: Helena Dutkiewicz

Fiedler (Fidler) Walery – urodził się w 1525 r. w rodzinie Feliksa, znanego poety szwajcarskiego, osiadłego w Gdańsku z powodu prześladowań religijnych w ojczyźnie. Wykształcenie zdobywał w rodzinnym Gdańsku, Królewcu i Bolonii (gdzie zresztą uzyskał tytuł doktora medycyny).

Finovius, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Fischer, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Fischer, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Forbus, Peter Autor: Joanna Szkolnicka

Peter Forbus urodził się w 1602 r. w Szkocji jako potomek starego szlacheckiego rodu.

Frick, Marcin (Maciej?) Autor: Helena Dutkiewicz

Friedwald (ród) Autor: Andrzej Groth

Friedwaldowie przybyli do Elbląga z Torunia. Ojciec zasłużonego dla Elbląga burmistrza Mikołaja Friedwalda, także Mikołaj – był rajcą miejskim w Toruniu. Szczególnie znani są dwaj Friedwaldowie – wspomniany Mikołaj i jego syn Michał. Mikołaj pełnił najwyższą godność miejską – urząd burmistrza w latach 1544-1549. Był on jednym z współtwórców gimnazjum elbląskiego i jego opiekunem z ramienia rady miejskiej. Troszczył się on o zapewnienie bezpieczeństwa miastu...

Friedwald, Michał (1525-1579) – burmistrz i burgrabia królewski Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 25 sierpnia 1525 r. w rodzinie patrycjuszy elbląskich. Matką była Zofia – córka burmistrza Jana von Lohe, ojcem – Mikołaj – członek Rady Miejskiej, burmistrz, współtwórca Gimnazjum Elbląskiego oraz pierwszy opiekun szkoły z ramienia Rady Miejskiej. Michał, razem z pięciorgiem rodzeństwa, wyrastał w atmosferze kultu dla ideałów humanistycznych i w tym duchu był wychowywany. Od siódmego roku życia uczył się języka łacińskiego, a naukę kontynuował w nowo otwartym w 1535 r. Gimnazjum Elbląskim. Wśród młodzieży wyróżniał się zdolnościami oraz chęcią do nauki. W 1539 r. wyjechał na studia do Niemiec (Frankfurt nad Odrą oraz Heidelberg). Wstąpił na dwór cesarza Karola V i jako „drabant”wziął udział w wyprawie przeciw królowi Francji Franciszkowi I. Po kampanii odwiedził na krótko Elbląg i powrócił na dwór cesarski aby tam kontynuować swoją karierę.

From, Jan Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

From Jan Samuel – ur. 08.06.1735 r. w rodzinie malborskiego pastora magistra Natanela Efraima F. Wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum rodzimego miasta. Studiował filozofię, teologię, historię i matematykę na uniwersytetach w Królewcu (1753-1756) i Roztoce (1757-1759) jako stypendysta malborskiej Rady Miejskiej.