Słownik biograficzny

Ebert, Max (1879-1929) Autor: Helena Dutkiewicz

Ebert, Max (1879-1929) - archeolog niemiecki, badacz prahistorii wschodniej Europy.

Ehrlich, Bruno Autor: dr Joanna Szkolnicka

(1868 – 1945), urodzony w Gdańsku, profesor, muzealnik, od 1916 r. przewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Starożytności, zasłużony kustosz Muzeum Miejskiego w Elblągu.

Ehwalt (Ewald), Jan Gottfried Autor: Helena Dutkiewicz

Ehwalt (Ewald) Jan Gottfried – ur. 01.01.1717 r. w rodzinie Henryka, elbląskiego kupca – sukiennika. Uczył się w gimnazjum w Elblągu (1721) i Gdańsku (1735). Tytuł magistra uzyskał kończąc studia wyższe w zakresie filozofii, historii, teologii i prawa kościelnego w Jenie (08.05.1738 r.)

Eichen, Heinrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

(1905-1987) poeta, dramaturg i autor utworów dla młodzieży, urodził się co prawda w Bonn (1905), lecz w latach 1912 – 1945 przebywał na stałe (jedynie z krótkimi przerwami) w Elblągu.

Eigenfeldt, Michał Gotfryd Autor: Helena Dutkiewicz

Elbląscy historycy i historiografowie (na podstawie Die Elbinger Geschichtsschreiber und Geschichtsforscher M. Töppena) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Wiadomo dzisiaj o zaskakująco dużej liczbie elbląskich ludzi nauki, parających się historią. Wartość pozostawionych przez nich opracowań jest bardzo różna, znajdują się wśród nich również i cenne, albo ze względu na swoją treść albo ze względu na fakt, iż starsze źródła na których bazują zaginęły. Początki elbląskiej historiografii przypadają na czasy reformacji. Do działających wówczas historyków należy Alexander von Alexwangen, autor Elbinger Chronik für die Jahre 1519 - 1526 i rzeczywisty prekursor elbląskiej historiografii. Christoph Falk – 1546 nauczyciel w Elbląskim Gimnazjum, 1571 zatrudniony jako geodeta biskupa warmińskiego Marcina Kromera. Zasłużył się jako autor wierszowanej Pochwały miasta Elbląga, choć wartość artystyczna utworu nie jest duża.

Enagrus, Tomasz Autor: Helena Dutkiewicz

Endersch, Jan Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Johann Friedrich Endersch (1705-1769) – pochodził z Turyngii, ale większość swego życia spędził w Elblągu (Prusy Królewskie). Kształcił się początkowo na cyrulika i piwowara, jednakże sukcesy odniósł jako matematyk, mechanik i kartograf.

Erckel, Michael ( ?-1512) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Nie znamy daty i miejsca urodzenia, a także jego młodości. Jego ojcem był zapewne Johann Erckel – burmistrz Starego Miasta Elbląga w latach 1477-1487. W 1490 r. Michael Erckel wszedł w skład rady miejskiej. Jako rajca pełnił ważne urzędy miejskie : kamlarza Kamlarii Zewnętrznej (1498 r.) i Wewnętrznej (1505 r.), pana wetowego (1494 r.), wielokrotnie Rybickiego (1495, 1505, 1506, 1509) i pana młyńskiego (1501, 1502, 1503). Wielokrotnie jako rajca i burmistrz reprezentował miasto na zjazdach stanów pruskich. W 1506 r. obrany został burmistrzem. Michael Erckel był inicjatorem utworzenia w Elblągu wyższej uczelni...

Ericus (Erich)? Autor: Helena Dutkiewicz

Uczył w Gimnazjum Elbląskim w latach 1564-1575 . Był nauczycielem germaniki w najmłodszych klasach.

Erythraus, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Ewerbeck, Christian Gottfried (1761-1838) Autor: dr Joanna Szkolnicka

Christian Gottfried Ewerbeck był filozofem i matematykiem, znawcą angielskiego oświecenia, tłumaczem na język niemiecki prac dyplomaty Jamesa Harrisa i ekonomisty Adama Smitha. Urodził się w Chojnicach 15 stycznia 1761 r. jako syn Johanna Georga – aptekarza, urzędnika miejskiego i właściciela kilku karczm.