Słownik biograficzny

Carlson, Carl Fridolf (1870-1924) Autor: Helena Dutkiewicz

Szwedzki inżynier budowy okrętów (studiował budowę okrętów na Instytucie Technologicznym w Göteborgu. Pracował m.in. w stoczniach w Göteborgu, Sztokholmie, Helsingör). 1. października 1898 rozpoczął pracę w firmie F. Schichau w Elblągu.

Carstenn, Edward Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Edward Carstenn urodził się w 1886 r. w Elblągu. Jego ojciec był kantorem w kościele NMP w Elblągu, matka – nauczycielką. Uczęszczał do szkół średnich w Berlinie i Elblągu. Po zdanej maturze podjął studia historyczne na uniwersytecie w Kiel i Królewcu, uwieńczone w 1909 r. na podstawie rozprawy o ustroju Elbląga w czasach Rzeczypospolitej doktoratem. Po ukończeniu studiów pracował w szkolnictwie – w Bydgoszczy, Gdańsku i Elblągu.

Carstenn, Theodor Autor: dr Joanna Szkolnicka

Cerulla, Abraham Autor: Helena Dutkiewicz

Cerulla Abraham – ur. 22.12.1739 r. we wsi Oleszka koło Kętrzyna. Uczęszczał do szkoły w Królewcu, a następnie studiował na uniwersytecie królewieckim. Od 2.06.1770 r. do 27.05.1776 r. pracował w Gimnazjum Elbląskim jako nauczyciel klasy V i lektor języka polskiego. Odszedł do Chełmna.

Clericus, Ludwig August Autor: dr Joanna Szkolnicka

Ilustrator, redaktor, heraldyk. Urodził się 28.01.1827 w Gdańsku. Był synem elbląskiego głównego kontrolera budżetu Johanna Friedricha Clericus’a. Uczęszczał do gimnazjum w Elblągu, następnie w Królewcu. W 1847 podjął studia prawnicze na Uniwersytecie w Królewcu, wkrótce jednak – wiedziony swoją pasją – porzucił je i zaczął studiować w królewieckiej Akademii Sztuki (do 1855).

Cluge, Paul Autor: Helena Dutkiewicz

Paul Kluge (przed 1575-po 1611) - elbląski diakon i poeta. Autor mi.in. "Ode sapphica in resurrectionem...", w której korzystając ze strofy safickiej poeta przedstawia temat związany ze świętami wielkanocnymi.

Convent, Jacob Autor: dr Joanna Szkolnicka

(1779 – 1813) –elbląski kupiec, odnosił w swej branży duże sukcesy, kierując odziedziczoną firmą rodzinną; jeden z najbardziej zasłużonych dobroczyńców miasta. Z zamiłowania był historykiem i zbieraczem pamiątek przeszłości. Dziełem Conventa jest bardzo obszerna, bo 10cio tomowa kronika w ośmiu częściach.

Corell I, Achacy (1621–1659): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Corell Achacy, syn Ewy Zamehl i Otto Corell (rodem z Gryfii) - urodził się w Elblągu w 1621 r. Ojciec nauczał kaligrafii w Gimnazjum Elbląskim, w późniejszych latach był urzędnikiem (wójtem elbląskim). Achacy Corelli ukończył Gimnazjum Elbląskie. Po ukończeniu studiów pracował jako korektor w elbląskiej oficynie Wendelina Bodenhausena (syna).

Corell, II Achacy (po 1646–1696): drukarz i wydawca elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Dokładnie nie jest znana data urodzenia Achacego Corella II. Był jedynym synem Achacego Corella I, po którym objął oficynę drukarską. Przejął ją dopiero 10 lat po śmierci ojca (w 1669 roku). Prawdopodobnie objął oficynę wraz z uzyskaniem pełnoletności. Nigdy nie udało mu się poprowadzić drukarni z takim rozmachem jak ojcu. Jego działalność cechowała stagnacja, a nawet regres.

Corelli, Otto Autor: Helena Dutkiewicz

Corelli, Otto – przybył do Elbląga z Gryfii. W latach 1605 – 1619 był nauczycielem germaniki, uczył też kaligrafii.

Cowle, Richard - elbląski filantrop Autor: dr Joanna Szkolnicka

Cowle Richard (1755 -1821w Gdańsku) kupiec angielskiego pochodzenia, jeden z największych filantropów elbląskich XIX wieku. Urodził się w Berwick-upon-Tweed - małym miasteczku, będącym najbardziej na pn. wysuniętym miastem w Anglii, oddalonym ok. 4 km od szkockiej granicy. Po zdobyciu majątku (głównie za sprawą udanych interesów w Kłajpedzie) osiadł 1793 w Gdańsku, do wyjazdu stamtąd zmusiło go jednak zajęcie miasta przez Francuzów w 1807 r. Przeprowadził się wówczas do Elbląga.

Coy (Cajus), Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Coy (Cajus) Jan – z pochodzenia Czech. Uczył na przełomie lat 1625/1626 w Gimnazjum Elbląskim. Był nauczycielem II i V klasy.

Coye, Ernhold Autor: dr Joanna Szkolnicka

Coye, Georg Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodzony w 1549 roku, zmarł w roku 1575. Sekretarz miejski od 1575, autor przyczynku dotyczącego wojny polsko – gdańskiej i napadu gdańszczan na Elbląg w roku 1577.

Coye, Johann (1583–1647) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 10 maja 1583 roku w Elblągu. Ojcem jego był Georg Coy – sekretarz Rady Miejskiej w Elblągu, matką – Katarzyna – córka burmistrza elbląskiego Johanna Sprengel von Röbern. Po wczesnej śmierci rodziców opiekę i wychowanie zapewnił mu dziadek ze strony matki – Johann Sprengel. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, a w wieku 17 lat podjął studia na uniwersytecie w Marburgu i Lejdzie po ukończeniu których podróżował do Francji i Anglii...

Cramer, Andrzej Autor: Helena Dutkiewicz

Andrzej Cramer - pochodził z miejscowości Barba w Saksonii. Od 1598 r. pracował w Gimnazjum Elbląskim jako nauczyciel klasy V. w 1604 r. uzyskał nominację na pastora do Myszewa (Gross Mausdorf), wsi należącej do Elbląga.

Cramer, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Jan Cramer – ur. w 1605 r., syn Andrzeja, profesora Gimnazjum Elbląskiego. Wykształcenie średnie otrzymał w rodzinnym Elblągu i Toruniu. Studiował w Wittenberdze i Roztoce.

Crichton, Wilhelm Autor: dr Joanna Szkolnicka

Czikowski (Szikovius), Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz