Słownik biograficzny

Blum, Jürgen (Kwiatkowski Gerard) (1930–2015) – artysta plastyk, teoretyk sztuki, twórca Galerii EL w Elblągu oraz Muzeum Modern Art w Hünfeld (Niemcy), animator kultury, Honorowy Obywatel Elbląga Autor: Wiesława Rynkiewicz-Domino

Jürgen Blum urodził się 22 października 1930 r. w miejscowości Faulen (pol. Ulanowo) na terenie byłych Prus Wschodnich. Po wojnie osiadł z braćmi w Elblągu jako autochton (rodzice wyjechali do Niemiec) i zmienił nazwisko na Gerard Kwiatkowski. W połowie lat 50. XX wieku zatrudniony w Elbląskich Zakładach Mechanicznych ZAMECH jako plastyk dekorator. Nie odbył studiów plastycznych, odebrał jedynie lekcje rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym prowadzonym przez Zdzisława Jakubowskiego w l. 1953–1958.

Bochmann, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Bochmann Dawid – ur. 29.09.1563 r. w Królewcu. Był synem Jana Bochmanna, elbląskiego rektora i seniora. Studiował tylko rok w Roztoce. W latach 1587-1607 był nauczycielem młodszych klas w Gimnazjum Elbląskim.

Bochmann, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Bochmann Jan - urodził się około 1540 roku w rodzinie Jana, burmistrza Jeny. Wykształcenie wyższe i tytuł magistra uzyskał z zakresu teologii. Od 4.04.1561 do września tegoż roku był rektorem Gimnazjum Elbląskiego.

Bodeck, Johann von Autor: dr Joanna Szkolnicka

Bolduan, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Bonkowicz-Sittauer, Jerzy (1893-1966) Autor: Dariusz Babojć

Jerzy Bonkowicz-Sittauer urodził się 12.XII.1893 w Czaharach. Uczęszczał do szkoły realnej w Krakowie następnie w Tarnowie, gdzie w 1912 roku zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem. Wstąpił na Politechnikę Lwowską, gdzie studiował inżynierię lądową i rolnictwo w katedrze profesora Katpińskiego. Uczestniczył w walkach o odzyskanie niepodległości Polski.

Börger, Jakub Autor: Helena Dutkiewicz

Börger Jakub – urodzony w 1640 r. w Królewcu. Studiował matematykę i teologię w Królewcu i Roztoce, tytuł magistra uzyskał na uniwersytecie królewieckim. Po studiach przez krótki czas był konrektorem w Toruniu.

Bottischer, Valentin (?–1575) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Bottischer (Botger, Bottinger, Bodinger, Bodecker) Valentin, elblążanin należał do nobilitowanej, patrycjuszowskiej rodziny, właścicieli posesji na 11 I 12 przy ulicy Mostowej w Elblągu. Ród ten pochodził z kantonu Zurych. W Prusach jego przedstawicieli odnajdujemy już w 1272 r. Rodzina bardzo zasłużona dla miasta Torunia, Gdańska i Elbląga. Valentin Bottischer urodził się w Toruniu. Nie znamy daty jego urodzin, dzieciństwa i wczesnej młodości.

Brackenhausen, Andreas Theodor Autor: dr Joanna Szkolnicka

Andreas Theodor Brackenhausen – urodził się w 1714 r. W latach trzydziestych XVIII w. uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, następnie edukację kontynuował na europejskich uniwersytetach w Jenie (1735) i Lejdzie (1736).

Braun, David Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodzony w 1664 roku, zmarł w roku 1737. Sprawował z ramienia Polski urzędy burgrabiego Malborka i komisarza wojennego, następnie służył okupującym miasto Brandenburczykom.

Braun, Jacob (1572–16?) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Urodził się 14 lutego 1572 r. w Elblągu w rodzinie patrycjuszowskiej. Ojciec jego Jakub był rajcą miejskim, matka Regina – córka rajcy elbląskiego Fabiana Mellera. W 1589 r. ukończył Gimnazjum Elbląskie i w tymże roku podjął studia prawnicze na uniwersytecie królewieckim. Po trzech latach studiów w 1592 r. wrócił do Elbląga, a następnie odbył podróż edukacyjną do Niemiec, Niderlandów, Anglii i Włoch. Studiował również na uniwersytetach w Köln i Oxford. We wrześniu 1595 r. poprzez Wenecję i Niemcy wrócił do Elbląga. W 1601 r. ożenił się z Elżbietą, córką elbląskiego rajcy Johannem von Kantem, która zmarł w roku następnym...

Braun, Johanna Autor: dr Joanna Szkolnicka

Braun, Johanna – przełożona prywatnej elbląskiej wyższej szkoły dla dziewcząt, założonej w 1832 r.

Brost, Erich - rzecznik polsko-niemieckiego pojednania Autor: dr Joanna Szkolnicka

Erich Brost (1903-1995), urodził się w Elblągu. Jego ojciec pracował w stoczni Schichaua jako mechanik, matka była krawcową. Państwo Brost mieli jeszcze jednego syna – starszego o trzy lata od Ericha Curta.

Bugges, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Bugges Michał (Maciej) – pochodził z Pomorza Zachodniego. Studiował w Królewcu. W latach 1670-1675 uczył w Gimnazjum Elbląskim kaligrafii. Został zwolniony za niemoralny tryb życia.

Burbiel, Adolf Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Burbiel Adolf Fryderyk – ur. w 1747 r. w Ragnecie koło Tylży w rodzinie nauczyciela. Kształcił się w królewieckiej szkole dla ubogich, a od 1766 r. studiował w tamtejszym uniwersytecie.

Burscher, Theodor Konrad (1818-1877) - nadburmistrz Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Theodor Konrad Burscher (1818-1877) - urodził się w Cottbus. Urząd nadburmistrza w Elblągu pełnił w latach 1854-1868. Jego roczna pensja wynosiła 2000 reichstalarów. W czasie pełnienia przez niego urzędu nadburmistrza w 1865 r. z zasobu elbląskiej Biblioteki Miejskiej wydzielono różnego rodzaju eksponaty i zbiory archeologiczne, które stały się podstawą utworzonego Muzeum Miejskiego.