Słownik biograficzny

Baerholz, Daniel - elbląski poeta barokowy Autor: Joanna Szkolnicka

Daniel Baerholz – barokowy poeta. urodził się 5 lipca 1641 w Elblągu jako syn tutejszego bursztynnika. Uczęszczał do Gimnazjum w mieście rodzinnym. Między dziesiątym a siedemnastym rokiem życia uczęszczał do szkoły w Słupsku (w tym czasie umarli oboje jego rodzice). W 1660 rozpoczął edukację w gimnazjum w Gdańsku. Po upływie trzech latach zapisał się na uniwersytet w Królewcu, a następnie w Wittenberdze. Po ukończeniu studiów pracował najprawdopodobniej jako nauczyciel domowy w Lubece.

Balk, Hermann - tł. z Krollman Christian, Altpreußische Biographie, t. 1, Marburg/Lahn 1974 Autor: Joanna Szkolnicka

Balk (Balke) Hermann † Würzburg? 1239 B. wywodził się prawdopodobnie z dolnosaksońskiego rodu. 21. 9. 1223 pojawia się po raz pierwszy w dokumentach, wymieniany jako świadek.

Balthasar, Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Barner, Jakub (1640-1683) – chemik, lekarz elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 11.10.1640 roku w rodzinie Marcina, sekretarza Rady Miasta Elbląga i Elżbiety Hollender. Wykształcenie początkowe i średnie otrzymał w domu od prywatnych nauczycieli i w Gimnazjum Akademickim (1646-1660). Studiował medycynę i chemię w Wittenberdze, Lipsku, Frankfurcie nad Odrą, Bolonii, Wenecji i Padwie. Doktorski dyplom uzyskał w Lejdzie. Swoje studia łączył z praktyczną nauką przygotowywania lekarstw odbywaną w aptekach Wittenbergi, Lipska, Padwy, Bolonii i innych miast.

Basilius, Lorenz (1860-1918) Autor: Helena Dutkiewicz

Bass, Jan – rytownik, złotnik, miedziorytnik Autor: Helena Dutkiewicz

Bass Jan – rytownik, złotnik, miedziorytnik, ur. ok. 1600 r. w Lubece. W rodzinnym mieście pobierał naukę w warsztacie złotniczym Hansa Wilma. W latach 1626-1627 był członkiem gildii złotników w Amsterdamie. Po przeniesieniu się do Elbląga trudnił się głównie rytownictwem. W 1631 roku Bass uzyskał obywatelstwo elbląskie. Przywilej otrzymany od Władysława IV Wazy 7.12.1639 r. włączył go w poczet serwitorów (osoba posiadająca nadany przez króla przywilej serwitoratu, czyli przywilej wyłączający spod władzy miejskiej kupców i rzemieślników pracujących dla dworu królewskiego).

Battolovius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Baum, Wilhelm - chirurg, pierwszy honorowy obywatel Gdańska Autor: Joanna Szkolnicka

Wilhelm Baum urodził się 10 listopada 1799 w Elblągu. Pochodził ze znamienitej rodziny (ojciec był zamożnym kupcem i członkiem Rady Miejskiej z zamiłowaniem do malarstwa, matka była z pochodzenia Francuzką). Ukończył miejscowe gimnazjum, gdzie szczególnie interesował się językami starożytnymi i antykiem. W 1818 wstąpił na uniwersytet w Królewcu. Studiował tu przez rok medycynę, a także uczęszczał na seminarium z filologii.

Baumgart, Hermann Autor: Joanna Szkolnicka

Hermann Baumgart urodził się 24 maja 1843 r. w Elblągu w znanej kupieckiej rodzinie. W rodzinnym miecie przysposabiał się początkowo od 1859 r. zgodnie z wolą ojca do zawodu kupca, jednak jego prawdziwym zamiłowaniem była literatura

Becker-Kahns, Erna (1895–1978) Autor: Lech Słodownik

Erna Becker-Kahns urodziła się w Köln, w Nadrenii, ale już po I wojnie światowej zamieszkała w Królewcu. Ukończyła Akademię Sztuki i w lutym 1927 r. przybyła na stałe do Elbląga, gdzie wyszła za mąż za oficera policji (Polizeihauptmann) Beckera. Do 1945 r. zamieszkiwała przy ulicy Kopernika 9. Była miłośniczką żeglarstwa.

Behm, Piotr Autor: Helena Dutkiewicz

Albinus Jan – mgr, pochodził z Erfurtu w Turyngii. Studia wyższe ukończył w Wittenberdze i Lipsku (tu uzyskał stopień magistra). Około roku 1600 przyjechał do Prus Królewskich, a od 1601 r. już uczył w Malborku. W latach 1602-1604 był sekretarzem Rady Miejskiej w Tczewie.

Behring, Wilhelm Autor: Joanna Szkolnicka

ur. 18. 02. 1853 w Elblągu, zm. 6. 11. 1925 tamże. Od 1881 r. wykładał w elbląskim Gimnazjum historię i język niemiecki. Jest autorem wielu przyczynków do historii Elbląga, między innymi na temat napadu gdańszczan w 1577 (Elbląg 1900), dziennika wojennego Stenzel’a Bornbach’a (1904, dodatek do programu nauczania w Elbląskim Gimnazjum), wojny Polski z Zakonem 1519-1521 (Elbląg 1909), elbląskich fortyfikacji w czasach polskich („Elbinger Jahrbuch” 19222/z. 2). Behring wydał też pismo jubileuszowe z okazji stulecia powstania Elbląskiej Resursy Humanitas (Elblag 1897).

Benecke, Karl Adolph Autor: Joanna Szkolnicka

Karl Adolph Benecke urodził się 1 października 1809 r. w Halberstadt. Uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w 1828 r. zapisał się na uniwersytet w Halle, gdzie przez jeden rok studiował filozofię i teologię. W 1830 r. rozpoczął studia z zakresu filologii, historii, filozofii i pedagogiki w Królewcu.

Beyne, Gottfried Wilhelm (1767-) - nadburmistrz Elbląga Autor: Andrzej Groth

Gottfried Wilhelm Beyne (1767- ) - urodzony w Królewcu. Najwyższą godność w mieście, tzw. urząd nadburmistrza pełnił w latach 1804-1808. Syn chirurga pułkowego, ukończył studia prawnicze, po czym zatrudniony był w berlińskich sądach. W 1795 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie wybrano go rajcą magistrackim i asesorem sądu miejskiego...

Bietau, Johann Jacob Autor: Helena Dutkiewicz

Blell, Theodor Joseph (1827-1902) Autor: Helena Dutkiewicz

Theodor Joseph Blell (1827-1902) - kolekcjoner i bronioznawca. Uczęszczał do gimnazjów w Królewcu i Chełmnie, następnie studiował prawo na uniwersytetach w Królewcu, Heidelbergu i Wrocławiu.

Bochmann, Dawid Autor: Helena Dutkiewicz

Bochmann Dawid – ur. 29.09.1563 r. w Królewcu. Był synem Jana Bochmanna, elbląskiego rektora i seniora. Studiował tylko rok w Roztoce. W latach 1587-1607 był nauczycielem młodszych klas w Gimnazjum Elbląskim.

Bochmann, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Bochmann Jan - urodził się około 1540 roku w rodzinie Jana, burmistrza Jeny. Wykształcenie wyższe i tytuł magistra uzyskał z zakresu teologii. Od 4.04.1561 do września tegoż roku był rektorem Gimnazjum Elbląskiego.

Bodeck, Johann von Autor: Joanna Szkolnicka

Bolduan, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz