Słownik biograficzny

Baerholz, Daniel - elbląski poeta barokowy Autor: dr Joanna Szkolnicka

Daniel Baerholz – barokowy poeta. urodził się 5 lipca 1641 w Elblągu jako syn tutejszego bursztynnika. Uczęszczał do Gimnazjum w mieście rodzinnym. Między dziesiątym a siedemnastym rokiem życia uczęszczał do szkoły w Słupsku (w tym czasie umarli oboje jego rodzice). W 1660 rozpoczął edukację w gimnazjum w Gdańsku. Po upływie trzech latach zapisał się na uniwersytet w Królewcu, a następnie w Wittenberdze. Po ukończeniu studiów pracował najprawdopodobniej jako nauczyciel domowy w Lubece.

Balk, Hermann - tł. z Krollman Christian, Altpreußische Biographie, t. 1, Marburg/Lahn 1974 Autor: dr Joanna Szkolnicka

Balk (Balke) Hermann † Würzburg? 1239 B. wywodził się prawdopodobnie z dolnosaksońskiego rodu. 21. 9. 1223 pojawia się po raz pierwszy w dokumentach, wymieniany jako świadek.

Balthasar, Samuel Autor: Helena Dutkiewicz

Bańkowska-Cyplik, Nina (1911-2004) - pedagog, twórca szkolnictwa zawodowego w Elblągu Autor: Beata Gadomska

Urodziła się 12 lipca 1911 roku w Grodnie, zmarła w 2004 roku. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. Podczas I wojny światowej przebywała z rodziną w Kałudze, a po wybuchu rewolucji październikowej 1917 roku, chroniąc się przed bolszewikami, rodzina przeniosła się do Lebiedzina pod Charkowem. Ukończyła Szkołę Zawodową w Grodnie, a następnie uczyła się w Szkole Sztuk Zdobniczych przy Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej oraz w Państwowym Seminarium Nauczycielek Rzemiosł w Warszawie, które ukończyła w 1933 roku.

Baranowski, Leonard (1886–?) – kierownik Sądu Grodzkiego w Elblągu w okresie 27.11.1945 – 31.05.1950 Autor: Krzysztof Kwasucki

Wśród tych, którym przyszło pracować w pionierskim okresie elbląskiego sądownictwa, szczególne miejsce zajmuje sędzia Leonard Baranowski. To wyróżnienie staje się oczywiste, gdy prześledzi się jego drogę życiową i zawodowe wyzwania związane z tworzeniem organów władzy sądowniczej. Mierzył się z tym zadaniem dwukrotnie po zakończeniu największych kataklizmów dziejowych, I wojny światowej i wojny z bolszewikami oraz II wojny światowej. Po raz pierwszy, na Wołyniu, gdy w latach 1920–1923 kierował Urzędem Prokuratora Sądu Okręgowego w Łucku. Po raz drugi, gdy w latach 1945–1950 pełnił funkcję kierownika Sądu Grodzkiego w Elblągu.

Barner, Jakub (1640-1683) – chemik, lekarz elbląski Autor: Helena Dutkiewicz

Urodził się 11.10.1640 roku w rodzinie Marcina, sekretarza Rady Miasta Elbląga i Elżbiety Hollender. Wykształcenie początkowe i średnie otrzymał w domu od prywatnych nauczycieli i w Gimnazjum Akademickim (1646-1660). Studiował medycynę i chemię w Wittenberdze, Lipsku, Frankfurcie nad Odrą, Bolonii, Wenecji i Padwie. Doktorski dyplom uzyskał w Lejdzie. Swoje studia łączył z praktyczną nauką przygotowywania lekarstw odbywaną w aptekach Wittenbergi, Lipska, Padwy, Bolonii i innych miast.

Basilius, Lorenz (1860-1918) Autor: Helena Dutkiewicz

Bass, Jan – rytownik, złotnik, miedziorytnik Autor: Helena Dutkiewicz

Bass Jan – rytownik, złotnik, miedziorytnik, ur. ok. 1600 r. w Lubece. W rodzinnym mieście pobierał naukę w warsztacie złotniczym Hansa Wilma. W latach 1626-1627 był członkiem gildii złotników w Amsterdamie. Po przeniesieniu się do Elbląga trudnił się głównie rytownictwem. W 1631 roku Bass uzyskał obywatelstwo elbląskie. Przywilej otrzymany od Władysława IV Wazy 7.12.1639 r. włączył go w poczet serwitorów (osoba posiadająca nadany przez króla przywilej serwitoratu, czyli przywilej wyłączający spod władzy miejskiej kupców i rzemieślników pracujących dla dworu królewskiego).

Battolovius, Michał Autor: Helena Dutkiewicz

Baum, Szczepan Karol (1931–2014) – architekt, urbanista Autor: dr Jerzy Domino

Architekt, urbanista, wykładowca akademicki, profesor na Politechnice Gdańskiej, autor projektów pomników, uważany za jednego z najważniejszych architektów na Wybrzeżu, o istotnym wpływie na krajobraz współczesnego budownictwa w regionie Pomorza i całej Polsce, autorytet naukowy i artystyczny o wymiarze europejskim, projektant obiektów sakralnych, biurowców, budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych – indywidualnych, rezydencjalnych, wielorodzinnych i osiedli, stosował szeroką gamę modernistycznych i postmodernistycznych środków stylistycznych, od oszczędnych, surowych, prostych zestawień brył po asymetryczne przełamania i futurystyczne zestawienia; wywarł silny wpływ na rewitalizację i odbudowę zespołów historycznych w północnej części Polski.

Baum, Wilhelm - chirurg, pierwszy honorowy obywatel Gdańska Autor: dr Joanna Szkolnicka

Wilhelm Baum urodził się 10 listopada 1799 w Elblągu. Pochodził ze znamienitej rodziny (ojciec był zamożnym kupcem i członkiem Rady Miejskiej z zamiłowaniem do malarstwa, matka była z pochodzenia Francuzką). Ukończył miejscowe gimnazjum, gdzie szczególnie interesował się językami starożytnymi i antykiem. W 1818 wstąpił na uniwersytet w Królewcu. Studiował tu przez rok medycynę, a także uczęszczał na seminarium z filologii.

Baumgart, Hermann Autor: dr Joanna Szkolnicka

Hermann Baumgart urodził się 24 maja 1843 r. w Elblągu w znanej kupieckiej rodzinie. W rodzinnym miecie przysposabiał się początkowo od 1859 r. zgodnie z wolą ojca do zawodu kupca, jednak jego prawdziwym zamiłowaniem była literatura

Becker-Kahns, Erna (1895–1978) Autor: Lech Słodownik

Erna Becker-Kahns urodziła się w Köln, w Nadrenii, ale już po I wojnie światowej zamieszkała w Królewcu. Ukończyła Akademię Sztuki i w lutym 1927 r. przybyła na stałe do Elbląga, gdzie wyszła za mąż za oficera policji (Polizeihauptmann) Beckera. Do 1945 r. zamieszkiwała przy ulicy Kopernika 9. Była miłośniczką żeglarstwa.

Behm, Piotr Autor: Helena Dutkiewicz

Albinus Jan – mgr, pochodził z Erfurtu w Turyngii. Studia wyższe ukończył w Wittenberdze i Lipsku (tu uzyskał stopień magistra). Około roku 1600 przyjechał do Prus Królewskich, a od 1601 r. już uczył w Malborku. W latach 1602-1604 był sekretarzem Rady Miejskiej w Tczewie.

Behring, Wilhelm Autor: dr Joanna Szkolnicka

ur. 18. 02. 1853 w Elblągu, zm. 6. 11. 1925 tamże. Od 1881 r. wykładał w elbląskim Gimnazjum historię i język niemiecki. Jest autorem wielu przyczynków do historii Elbląga, między innymi na temat napadu gdańszczan w 1577 (Elbląg 1900), dziennika wojennego Stenzel’a Bornbach’a (1904, dodatek do programu nauczania w Elbląskim Gimnazjum), wojny Polski z Zakonem 1519-1521 (Elbląg 1909), elbląskich fortyfikacji w czasach polskich („Elbinger Jahrbuch” 19222/z. 2). Behring wydał też pismo jubileuszowe z okazji stulecia powstania Elbląskiej Resursy Humanitas (Elblag 1897).

Benecke, Karl Adolph Autor: dr Joanna Szkolnicka

Karl Adolph Benecke urodził się 1 października 1809 r. w Halberstadt. Uczęszczał do miejscowego gimnazjum, w 1828 r. zapisał się na uniwersytet w Halle, gdzie przez jeden rok studiował filozofię i teologię. W 1830 r. rozpoczął studia z zakresu filologii, historii, filozofii i pedagogiki w Królewcu.

Beyne, Gottfried Wilhelm (1767-) - nadburmistrz Elbląga Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Gottfried Wilhelm Beyne (1767- ) - urodzony w Królewcu. Najwyższą godność w mieście, tzw. urząd nadburmistrza pełnił w latach 1804-1808. Syn chirurga pułkowego, ukończył studia prawnicze, po czym zatrudniony był w berlińskich sądach. W 1795 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie wybrano go rajcą magistrackim i asesorem sądu miejskiego...

Bietau, Johann Jacob Autor: Helena Dutkiewicz

Biskup, Marian (1922–2012) – historyk badacz dziejów średniowiecznych i nowożytnych oraz zakonu krzyżackiego Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Ur. 19. XII. 1922 r. w Inowrocławiu, w rodzinie rzemieślniczej jako syn Zofii z d. Sobeckiej i Mieczysława. W Inowrocławiu spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Tutaj w 1939 r. w Liceum Humanistycznym im. Jana Kasprowicza zdał tzw. małą maturę. Studia historyczne rozpoczął jesienią 1945 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, początkowo jako wolny słuchacz, a po zdaniu matury w lutym 1946 r. został pełnoprawnym studentem. W czerwcu 1949 r. obronił pracę magisterską, a w październiku 1950 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454–1466” opracowanej pod kierunkiem prof. Karola Górskiego.

Blell, Theodor Joseph (1827-1902) Autor: Helena Dutkiewicz

Theodor Joseph Blell (1827-1902) - kolekcjoner i bronioznawca. Uczęszczał do gimnazjów w Królewcu i Chełmnie, następnie studiował prawo na uniwersytetach w Królewcu, Heidelbergu i Wrocławiu.