Słownik biograficzny

Abramowski, Karol Fryderyk Autor: Helena Dutkiewicz

Achenwall, Gottfried - "ojciec statystyki" Autor: dr Joanna Szkolnicka

Urodził się w Elblągu 20 października 1919 jako syn kupca. Rodzina Achenwall wywodziła się ze Szkocji, w 1614 r. przybyła do Starego Pola, w 1642 r. osiedliła się w Elblągu. Z rodziny tej wywodzili się kaznodzieja w kościele NMP Thomas Achenwall (wuj Gottfrieda), Gottlieb Thomas Achenwall- profesor w Gimnazjum Elbląskim, następnie pastor w Kmiecinie oraz rajca miejski Daniel Ferdinand Achenwall (był on ostatnim elbążaninem noszącym to nazwisko, zmarł w 1871).

Achenwall, Gottlieb Tomasz Autor: Helena Dutkiewicz

Achenwall Gottlieb Tomasz – ur. 2.01.1731 r. w Marzęcinie koło Elbląga (Jungfer), w rodzinie pastora Tomasza A., osiadłego od 1737 r. w Elblągu.

Achenwallowie Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Achenwallowie pochodzili z Newcastle, gdzie prowadzili handel z portami bałtyckimi. Ich pierwszy przedstawiciel pojawił się w Elblągu w 1614 roku. Nie opuścili oni Elbląga po likwidacji kantoru Kampanii Wschodniej, przyjęli obywatelstwo miejskie i stopniowo wrośli w miejscowe społeczeństwo. Trzech przedstawicieli tej rodziny pełniło funkcje w samorządzie miejskim. Jako pierwszy godność członka II Ordynku w latach 1667-1684 pełnił Gottlieb Tomasz Achenwall, profesor gimnazjum elbląskiego, następnie pastor. Kolejny członek tej rodziny – Michał był członkiem II Ordynku w latach 1703-1726, a w 1710 r. był wójtem. Jakub Achenwall wchodził w skład II Ordynku w latach 1751-1761, a w 1757 – przewodniczył jako wójt, w 1761 r. – został rajcą pełniąc urząd asesora, kompana Kamlarki wewnętrznej, kamlarza wewnętrznego, pana młyńskiego, pana wetowego, rybickiego...

Albinus, Jan Autor: Helena Dutkiewicz

Albinus Jan – mgr, pochodził z Erfurtu w Turyngii. Studia wyższe ukończył w Wittenberdze i Lipsku (tu uzyskał stopień magistra). Około roku 1600 przyjechał do Prus Królewskich, a od 1601 r. już uczył w Malborku.

Albinus, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Albrecht, Wilhelm Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Albrecht, Wilhelm Eduard Autor: dr Joanna Szkolnicka

Prawnik i historyk prawa. Urodził się w Elblągu 04.03.1800 r. jako syn tutejszego kupca.

Alexwangen, Alexander von Autor: dr Joanna Szkolnicka

Alexwangen, Jakub (Jacob) (1485 ? - 1552) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Alexwangen Jakub (Jacob) – urodził się około 1485 r. w Królewcu. Ojciec jego Michał był rajcą w Knipawie – Królewcu. Wykształcenie początkowe otrzymał w swym rodzinnym mieście, a następnie w latach 1501-1505 studiował w Lipsku, gdzie otrzymał stopień magistra filozofii. Krótko uczęszczał też na zajęcia uniwersyteckie we Frankfurcie nad Odrą. Po studiach przeniósł się do Elbląga, gdzie szybko zrobił karierę we władzach miejskich. W 1510 r. został wójtem, w 1511 r. – członkiem rady miejskiej, a w 1520 r. burmistrzem. Z czasem stał się jednym z najbardziej wpływowych obywateli w mieście. Początki jego kariery były trudne. W pierwszym roku sprawowania urzędu burmistrzowskiego przeżył napad na Elbląg wojsk krzyżackich (1521 r.) Za okazane w wojnie z zakonem krzyżackim zasługi otrzymał od króla liczne nadania oraz 10 kwietnia 1525 r. został nobilitowany. Również w następnych latach Alexwangen napotkał na poważne trudności. Mimo, iż sprzyjał reformacji, został oskarżony w lutym 1525 r. przez mieszkańców Elbląga o kradzież kosztowności kościelnych...

Alexwangen, Marcin Autor: Helena Dutkiewicz

Alexwangen Marcin – ur. w 1590 r. w Elblągu, w rodzinie patrycjusza Michała . Dziadek był burmistrzem elbląskim i należał do inicjatorów budowy nowego budynku gimnazjum. Marcin Alexwangen uczył się w Gimnazjum Elbląskim pod kierunkiem T. Rotusa i J. Myliusa.

Altus, Krzysztof Autor: Helena Dutkiewicz

Altus Krzysztof – ur. 13.11.1617 – zm. 6.10.1642 r. Urodzony w Kulmbach we Frankonii. Uzyskał stypendium Rady Miejskiej na studia. Był nauczycielem II klasy Gimnazjum Elbląskiego, potem został pastorem przy kościele Św. Anny w Elblągu.

Amandus, Jerzy Autor: Helena Dutkiewicz

Amandus Jerzy – Ślązak, przybył do Elbląga razem z rektorem J. Meisterem w 1560 r. Pracował w Elblągu do 1562 r.

Amelung, Johann Heinrich Autor: dr Joanna Szkolnicka

Amelungowie (ród) Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Anger, Otto Louis Siegfried Autor: dr Joanna Szkolnicka

Anger Otto Louis Siegfried – (1837-?), 1876 – 1883 przewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Starożytności. Urodził się w Pasłęku, uczęszczał do Gimnazjum w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu dojrzałości studiował teologię na uniwersytetach w Halle i Królewcu (1859-1862). W 1863 r. zdał kościelny egzamin pro ministerio uprawniający do obejmowania samodzielnej funkcji w parafii. W 1865 przybył do Elbląga i rozpoczął pracę w tutejszym Gimnazjum. W 1865 zdał egzaminy i uzyskał status profesora szkoły średniej, po czym otrzymał stałą posadę w elbląskim Gimnazjum. 12 października 1876 r. został mianowany przewodniczącym Elbląskiego Towarzystwa Starożytności.

Aurifaber, Andrzej Autor: Helena Dutkiewicz