Dokumenty Życia Społecznego

Nowiny niemiecka nazwa Neuburg – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Mikołajki majątek Nikolaiken – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Marwica folwark Marwitz – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Mokajny majątek Storchnest – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Lipiec majątek Lippitz – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Leżnica majątek Lägs – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Lesiska majątek Reichwalde – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Kąty niemiecka nazwa Kanthen – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Kiersyty majątek Kerschitten – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Jankowo majątek Jankendorf – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: b. r.
Gołąbki majątek Spittels – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Gisiel majątek Geißeln – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: b. r.