Dokumenty Życia Społecznego

Dienstboten - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1860
Die Maschinenbauer von Berlin - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1859
Der Freischütz - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1862
Das letzte Abenteuer - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1836
Fidelio - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1846
Die Räuber - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1886
Ich bleibe ledig! - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1836
Der Pfarrer von Kirchfeld - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1887
Der Bureaukrat - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1886
Der Taucher. Stille Wasser sind tief - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1854
Das Stiftungsfest - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1888
Kabale und Liebe - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1821
Das letzte Mittel - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1821
Der Troubadour - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1885
Mutter und Sohn - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1863
Theater-Anzeige (10.III.1862) Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1862
Mozart-Abend - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1911
Die bezähmte Widerspänstige. Herrmann und Dorthea - afisz Typ: Afisz / plakat Rok publikacji: 1860