Dokumenty Życia Społecznego

Anglity majątek Angnitten – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Awajki wieś Awecken – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Dziśnity majątek Dosnitten – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.
Dymnik majątek Stein – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: b. r.
Bielica majątek Behlenhof – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: b. r.
Barzyna majątek Wiese – zdjęcie mapy Typ: DŻS Rok publikacji: XX w.