Kalendarium

1712

odzyskanie Elbląga przez Augusta II Mocnego

1772

pierwszy rozbiór Polski - Elbląg trafia pod panowanie pruskie

1773

zniesienie prawa lubeckiego i miejskiego samorządu

1777

wielki pożar kościoła św. Mikołaja

1807

stacjonowanie wojsk francuskich w Elblągu

1808

na ścianach elbląskich domów pojawiły się tabliczki z nazwami ulic

1821

powstanie Miejskiej Kasy Oszczędnościowej (die Städtische Sparkasse)

1828

pierwszy elbląski statek parowy zbudowany w stoczni Mitzlaff'a

1846

otworzenie teatru miejskiego

1852

otwarcie odcinka kolei Malbork – Elbląg – Braniewo