Zeidler, Melchior

Melchior Zeidler (1630–1686) – niemiecki filozof, teolog. Studiował na uniwersytecie w Wittenberdze oraz Jenie gdzie uzyskał stopień magistra filozofii. Profesor logiki na uniwersytecie Albertyna w Królewcu (doktorat w 1675). Autor m.in. Rhetorica ecclesiastica, ad methodum oratoriae civilis. Königsberg (1672) (metody analityczne, w których zalecał dzieła Arystotelesa); Tractatus de polygamia et disquisitio de matrimonio cum sorore uxoris defunctae (1690) i in.

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada m.in. zbiór wierszy opłakujących księcia Bogusława Radziwiłła (1620-1669) - napisanych przez profesorów i teologów, w tym Melchiora Zeidlera, Lacrymae busto luctuosissimo [...] Boguslai Radzivilii, ducis Birsarum et Dubincorum...(1670), sygn. Pol.7.III.331 ;  utwór polemiczny Notae et animadversiones in Scrutatorem veritatis (1689), sygn. Pol.7.II.1132

 

Więcej informacji:    https://de.wikipedia.org/wiki/Melchior_Zeidler