Zawadzki, Władysław Marian

Zawadzki Władysław Marian (1885 – 1939)– polski ekonomista, polityk, działacz państwowy II Rzeczypospolitej. Od roku 1905 w PPS. W latach 1916- 1917 prezes Związku Niepodległości. W roku 1918 członek Komitetu Polskiego w Wilnie. W 1919 w misji do Paryża w celu nawiązania współpracy pomiędzy Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim a Komitetem Narodowym Polskim w związku z paryską konferencją pokojową. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920. W latach 1919 - 1931 profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Działacz Stronnictwa Prawicy Narodowej. W 1931 wiceminister skarbu , 1932 minister bez teki, w latach 1932 - 1935 minister skarbu w kolejnych gabinetach. Od 1936 profesor Szkoły Głównej Handlowej. Profesor Władysław Marian Zawadzki autor „Dziennika”, był wybitnym ekonomistą .Do historii przeszedł jednak głównie jako polityk - wicepremier i minister skarbu - sprawujący funkcję w okresie największej gospodarczej zapaści, jaką był dla Polski wielki kryzys gospodarczy. Dziennik jest przede wszystkim zapisem działań podejmowanych przez wicepremiera oraz czołowych polityków obozu piłsudczykowskiego, mających na celu ratowanie budżetu państwa i poszczególnych zakładów przemysłowych. Ważną decyzją była ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej (Dz. U. Nr 21, poz. 122).