yapp

japa (skrzydełka), zagięcie oprawy pergaminowej, chroniło okładki i brzegi kart przed zniszczeniem.