Wyspa Spichrzów

Wyspa Spichrzów - lewobrzeżna dzielnica Elbląga. Jest to obszar od wschodu ograniczony rzeką Elbląg, a od południa, zachodu i północy otoczony przez fosę miejską. Pierwsze spichlerze na wyspie pojawiły się w końcu XIV wieku, po połączeniu jej z miastem dwoma mostami, a pierwszy i jedyny do XVIII wieku żuraw portowy zbudowano w roku 1364. Drewniane i kryte trzciną spichrze często były niszczone przez pożary, Konflikty elbląsko - gdańskie i elbląsko - krzyżackie kończyły się zniszczeniami na wyspie. Oprócz spichlerzy na wyspie znajdowała się giełda kupiecka. Była w niej izba korcowa, w której przechowywano wzory miar oraz urzędował w niej, prowadzący rejestry, pisarz korcowy. Do dzisiaj niewiele zachowało się z dawnej zabudowy Wyspy Spichrzów. W niedalekiej przyszłości planowany jest szereg inwestycji, mających przywrócić tę część miasta do dawnej świetności