wetowy urząd

Urząd wetowy - zajmowanie się sprawami policji, rzemiosła, handlu