rybicki urząd

Urząd Rybicki (Rybacki) Fischamt - do urzędu należała troska o stan dróg wodnych dla portu elbląskiego