pupilarny urząd

Urząd (Waisenamt) sprawował opiekę nad nieletnimi sierotami, czuwając przede wszystkim nad ich sprawami spadkowymi.