Towarzystwo Żeglugi w Elblągu

Do zadań powołanego w 1918 r. Towarzystwa było organizowanie elbląskiej żeglugi śródlądowej i eksploatacja dróg wodnych