Stolpmann, Gerhard

Ojciec jego Mikołaj, był piekarzem. Jeden z braci - Henryk zajmował się wywożeniem śmieci i nieczystości z latryn.  Gerhard – urodził się ok. 1370 r., studiował prawo w Pradze, gdzie uzyskał stopień magistra. W 1407 r. wstąpił na wydział sztuk wyzwolonych. W wieku 30 lat został kanonikiem pomezańskim i kapelanem wielkiego mistrza (1417-1427). W 1418 r . został wykonsekrowany (konsekracja -udzielenie święceń biskupich bądź kapłańskich) przez biskupa chełmińskiego Jana Marienau. Wraz z innymi biskupami pruskimi pragnął uwolnić Prusy od nadzoru arcybiskupa ryskiego, pisał listy do wielkiego mistrza prosząc o rozmowę w sprawie owych zmian. Po prawie rocznych pertraktacjach doszło do realizacji jego zamierzenia. Stolpmann odznaczył się jako dobry administrator i gorliwy duszpasterz. Śmierć w czasie zarazy przerwała jego działalność. Ciało jego złożono w krypcie „matki Doroty” w katedrze kwidzyńskiej