Stevin, Simon

Simon Stevin (1548-1620) – inżynier, matematyk flamandzki. Wykładowca na uniwersytecie w Lejdzie (tam też studiował). Opracował i skonstruował system śluz pozwalających zalewać poldery w razie nieprzyjacielskich najazdów, co umożliwiało skuteczną obronę Holandii. W 1600 zorganizował szkołę inżynierska przy Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie wykładał matematykę. W 1600 roku zaprojektował i zbudował pierwszy pojazd, który nie był napędzany konno, był to żaglowiec na kołach (żaglowóz). Jego prace dotyczyły hydrostatyki, mechaniki, fizyki, matematyki i nawigacji, a także zagadnień wojskowo-technicznych.

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada De Beghinselen der weeghconst, 1586, sygn. Ob.6.II.4093-4095 (trzy dzieła zawarte w jednym woluminie - siła wyporu: zasady statyki i hydrostatyki)

więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Simon_Stevin