sołtys

Sołtys – urzędnik na wsi, w innym  znaczeniu -naczelnik sądu