trydencki sobór

Sobór trydencki - sobór powszechny Kościoła katolickiego, który miał miejsce w latach 1545-1563. Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, który podjął się ich w odpowiedzi na reformację. Jest uznawany za początek okresu kontrreformacji. Odbył się w mieście Trydent (północne Włochy).