Sendel, Christian

Christian Sendel - urodzony w 1719 r. w Elblągu. Lekarz, naukowiec, gimnazjalny profesor medycyny i fizyki w Gdańsku (uczył w latach 1745-1789).  Ukończył gimnazjum w Elblągu, studiował medycynę w Jenie i w Erfurcie, uzyskując stopień doktora. Po studiach został lekarzem w Elblągu i Gdańsku oraz profesorem w gdańskim Gimnazjum Akademickim.  Zmarł w 1789 r.

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej mi. in. rozprawa o układzie oddechowym oraz różnych jego dysfunkcjach : “Dissertatio Inauguralis Medica De Respiratione Difficili”, 1743, sygn. Pol.6.II.505   

Na zdjęciu narzędzia medyczne z XVIII w.