Sartorius, Johannes

Jan Sartorius (ok.1500-1570) - właściwie nazywał się Jan Snijder (Snyder), humanista, kaznodzieja i teolog pochodzący z Holandii. Studiował starożytne języki, w tym język hebrajski. Był nauczycielem gimnazjum w Amsterdamie. Należał do tzw. Sacramentariërs - ruchu protestanckiego działającego od roku 1520, mającego wielu zwolenników - zwłaszcza w północnej Holandii (odrzucenie rzeczywistej obecności Chrystusa w Sakramencie Eucharystii). Wielki wpływ na jego działalność i twórczość miał Wouter Deelen (ca. 1500-1563), profesor w Amsterdamie (uczył języków biblijnych: greckiego i hebrajskiego). Po śmierci Edwarda VI (1553)- Deelen uciekł  z Anglii wraz z innymi protestantami i osiadł w Emden. Zajmował się tłumaczeniem Nowego Testamentu na język holenderski. W 1559 r. Deelen wrócił do Londynu, gdzie zmarł w roku 1563. Sartorius zajmował się sprawami teologicznymi, prowadził polemiki, głosił zbawienie przez wiarę, publikował traktaty o Wieczerzy Pańskiej, w której odrzucał katolicką doktrynę przeistoczenia. Aresztowany w Hadze pod zarzutem herezji. Po uwolnieniu dalej głosił swoje poglądy i wydawał teksty biblijne. Jego poglądy pozwoliły rozwinąć ruch anabaptystów (nowochrzczeńcy - chrzcili osoby w wieku dorosłym) (Sartorius jednak nigdy do tego ruchu nie przystąpił). Wiele podróżował po świecie, m. in. Bazylea, Szwajcaria. 

Autor m. in.:  Paraphrases in omnes Prophetas, (1580) ;  Adagiorum chiliades tres quae Joannes Sartorius in Batavicum sermonem propriè ac eleganter convertit, et brevi ac perspicua interpretatione illustravit, Antwerpen (1561). Zmarł w 1570 r.

źródło: http://gameo.org/index.php?title=Sartorius,_Johannes_%28ca._1500-1570%29