Reicke, Rudolf

Rudolf Reicke (1825-1905), królewiecki filozof i znawca Kanta, historyk, wydawca miesięcznika tematyce historyczno-krajoznawczej "Altpreussische Monatsschrift".