regest

[łac. hist] krótkie wyłożenie treści tekstu, streszczenie dokumentu lub aktu, zwykle z podaniem wystawcy i odbiorcy.