prowizor

prowizor -dawniej tytuł zawodowy, wprowadzony w XIX w. dla pracowników aptek po dwuletnim kursie uniwersyteckim i praktyce zawodowej, w Polsce zrównany z tytułem magistra farmacji.