pot-pourri

termin w muzycznym znaczeniu określający wiązankę melodii, często o jednolitej tematyce; w szerszym znaczeniu mieszanina, zbiór różnych, nie zbliżonych do siebie charakterem rzeczy