pospólstwo

Grupa społeczna zamieszkująca miasta w okresie feudalnym. Średniozamożni rzemieślnicy i drobni kupcy. Jedna z trzech grup obok plebsu i patrycjatu tworząca mieszczaństwo. Zakładali oni specjalne organizacje zwane cechami, skupiające specjalistów w danym zawodzie.