Posilger, Maciej

Posilger Maciej – nauczyciel początków łaciny w najmłodszych klasach Gimnazjum Elbląskiego w latach 1576 - 1579