Poggia

pruskie terytorium Pogezania, gdzie później powstał Elbląg. Poggia- swą nazwę miało zawdzięczać imieniu legendarnej pruskiej kapłance (Pogezania) i oznaczać miało „pokój”.