pantomima

Pantomima – (z. gr. wszystko naśladujący) utwór sceniczny, w którym treść wyrażona jest za pomocą gestów, samodzielny utwór lub epizod w większej formie