palowe

cło od towarów i statków, pobierane w XIV-XVIII w. w Gdańsku i Elblągu, palowe wynosiło 1/90 szacunkowej wartości towaru lub zależało od wielkości statku. W XVII w. było znacznie podwyższane przez Gdańsk. Początkowo przeznaczane na potrzeby Hanzy, w XV w. jego część przejmowali Krzyżacy, po 1466 dochody z palowego gdańskiego zasilały kasę miasta, od 1585 połowa była kierowana do skarbu nadwornego, podobnie od 1576 połowa palowego z Elbląga.