operetka

utwór sceniczny z towarzyszeniem orkiestry, o lekkim charakterze; ustępy śpiewane przeplatane są fragmentami mówionymi oraz scenami baletowymi. Operetka należała do ulubionych gatunków teatralnych elbląskiej publiczności w XIX/XX w., stąd w zbiorach Biblioteki Elbląskiej duża kolekcja plakatów z Elbinger Stadttheater z zapowiedziami wystawienia operetek.