Oelhaf, Joachim

Oelhaf, Joachim (1570-1630) – lekarz, jako pierwszy w Polsce przeprowadził sekcję zwłok noworodka (dziecka z licznymi wadami wrodzonymi). Ten Gdańszczanin z urodzenia studiował na uniwersytecie w Wittenberdze, w Altdorf, Padwie, Bolonii, Pizie i Montpellier. Po powrocie do Gdańska wykonał najprawdopodobniej pierwsze w tym mieście sekcje zwłok: dziecka i prominentnego Gdańszczanina Bartholomaeusa Keckermanna (1572-1609). Jego działalność zbiegła się w czasie z gwałtownym rozwojem anatomii. Pozbawiony zaplecza uniwersyteckiego, potrafił prowadzić samodzielne badania naukowe, korespondował z dwoma najwybitniejszymi anatomami tego czasu: Casparem Bauhinem z Bazylei i Casparem Bartholinem z Kopenhagi (1585-1629).

Po 1613 r. profesor Oelhaf prowadził badania nad dżumą. Swoje spostrzeżenia zawarł w monografii „De seminario pestilenti” (1626). W efekcie swoich zainteresowań tą chorobą oraz w wyniku pełnienia funkcji fizyka miejskiego w Gdańsku w czasie dotkniętych zarazą, profesor Oelhaf zachorował i zmarł. Pochowany został w Kościele Mariackim w Gdańsku.

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada polemikę z dziedziny medycyny prowadzoną przez lekarzy Taurellusa i Oelhafa: „De naturalibus Facultatibus corporis humani”, 1594, sygn.Pol.6.II.1346.

[Za ojca współczesnej anatomii uznaje się twórcę szkoły padewskiej, Andreasa Vesaliusa (1514-1564). Jego traktat „De humani corporis fabrica libri septem” (1543) zrewolucjonizował wiedzę o budowie ludzkiego ciała].

źródła:

1/ Na zdjęciu karta z dzieła Juana de Valverde "La anatomia del corpo umano" z 1586 roku, [w]: Radosław Grześkowiak, „Publiczna sekcja zwłok jako wydarzenie towarzyskie”

http://gumed.edu.pl/attachment/attachment/23840/biuletyn_rok_7_numer_11.pdf

2/ Profesora Joachima Oelhafa pierwsza w Polsce publiczna sekcja zwłok (1613), [w]: Biuletyn Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu, 2013, R. 7, nr 11.

http://gumed.edu.pl/attachment/attachment/23840/biuletyn_rok_7_numer_11.pdf