Nogat

Prawe ujściowe ramię Wisły; dł. 61 km, pow. dorzecza 1337 km²; przepływa przez Żuławy Wiślane, tworząc deltę w pobliżu Elbląga i uchodząc wieloma odnogami do Wisły. W dawnych wiekach był głównym ramieniem Wisły; od 1916 po zamknięciu Nogatu przez wybudowanie jazu i śluzy w Mątowskim Cyplu ma znaczenie drugorzędne. Nogat jest skanalizowany na całej swej długości; leży nad nim Malbork.