nadbitka

Osobno wydany artykuł z czasopisma lub pracy zbiorowej (bez zmian paginacji).