Mrongowiusz, Krzysztof Celestyn

Mrongowiusz, Krzysztof Celestyn (1764-1855)- zasłużony obrońca polskości w zaborze pruskim, językoznawca (gramatyk i leksykograf), tłumacz, edytor, kaznodzieja ewangelicki, filozof, nauczyciel języka polskiego, zbieracz książek