modus modernus

Modus modernus (łac.) – układ stronicy drukowanej, stosowany często w średniowieczu przy drukowaniu komentarzy do dzieł (m. in. do Biblii). Tekst wymagający objaśnień umieszczano w małych fragmentach pośrodku strony i otaczano go komentarzem. Przy czym fragment komentowany był drukowany większymi, a komentarz mniejszymi czcionkami. Taki układ wymagał od drukarza dużej umiejętności w rozplanowaniu materiału.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Modus_modernus