Maria Józefa

Maria Józefa (1699-1757) z rodu Habsburgów, żona elektora saskiego i króla polskiego Augusta III Sasa. Urodziła czternaścioro dzieci, z których przeżyło jedenaścioro. Dzięki korzystnym mariażom córki weszły do znamienitych rodów królewskich i książęcych w Europie, troje dzieci poświęciło się życiu duchownemu. Maria Józefa była gorliwą katoliczką, umacniała religijność Augusta, nawróconego ma katolicyzm (był protestantem). Wspierała szczególnie zakon jezuitów, razem z mężem fundowała i wyposażała kościoły (m. in. katedrę św. Trójcy w Dreźnie). Jednocześnie nie stroniła od bali i dworskich zabaw. Władała biegle łaciną. Na dwory polski i saksoński wprowadziła hiszpańską etykietę i ceremoniał. Była miłosierna i hojna. Z okazji jej urodzin w 1733r. Johan Sebastian Bach skomponował kantatę „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!”. Podczas wojny siedmioletniej, w przeciwieństwie do Augusta, pozostała w okupowanym przez Prusaków Dreźnie, znosząc wiele nieprzyjemności i zaskarbiając sobie sympatię drezdeńczyków. Usiłowała chronić cywilną ludność, opatrywała rannych żołnierzy saksońskich i pruskich. Zmarła nagle, z powodu ataku apopleksji. Jej pamięci poświecona jest mowa pośmiertna umieszczona w zbiorze Mowy wyborne po większey części z poznieyszych mowcow y rękopisow zebrane ku sławie y pożytkowi Narodu wydane.