Magistrat

Organ kolegialny, będący władzą administracyjną miasta (magistrat miejski, magistratus urbis). Od XVI w. począwszy funkcje te sprawowała zazwyczaj rada miejska lub ławnicy miejscy. Od XVIII w. terminem magistratu określa się małe gremia kolegialne, które zastąpiły rady miejskie i składały się z wyznaczonych urzędników. W miastach pruskich w  skład magistratu wchodziło trzech do czterech  burmistrzów (względnie nadburmistrzów), rajcowie i urzędnicy miejscy (przede wszystkim pisarz). Od roku 1808, kiedy to wprowadzono w Prusach tzw. "porządek miejski z 1808r." magistrat składał się z jednego lub kilku burmistrzów i urzędników, wyznaczanych przez zgromadzenie miejskich deputowanych lub wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców. Magistrat administrował miastem, reprezentował je oraz był organem wykonawczym deputowanych miejskich, obowiązujące decyzje mogły być podejmowane tylko przez te dwa organy jednocześnie. 

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się dokumenty wystosowywane przez elbląski magistrat, m. in. „Denkschrift des Magistrats zu Elbing betreffend den der preussischen National=Versammlung vorgelegten Entwurf zur Vereinbarung der Preussischen Staats-Verfassung” (1848) oraz sprawozdanie z rozprawy jaka odbyła się przed Sądem Królewskim w Elblągu, gdzie stroną pozwaną był elbląski magistrat (1766)