labry

labry (niem. Laubwerk od Laub ‘liście’ + Werk ‘dzieło’) 1. ozdobne obramowanie tarczy herbu 2. obramowanie ozdobne, obwódka ozdobna; barwna tkanina ozdabiająca hełm.