Krollmann, Christian

Christian Krollmann (1866-1944) - archiwista, bibliotekarz, historyk. Studiował w Marburgu, Monachium i Berlinie. W 1902 roku, porządkując akta księdza Dohny-Schlobiten, zetknął się z dziejami Prus Wschodnich. W 1904 r. na uniwersytecie Albertynie przedstawił dysertację doktorską na temat działań obronnych Prusów. Trzy lata później habilitował się. W 1917 roku pracował na stanowisku bibliotekarza miejskiego, a od 1924 roku dyrektor Biblioteki Miejskiej i Archiwum w Królewcu, od roku 1926 również przewodniczący zarządu Verein für die Geschichte von Ost- und Westpreussen i współzałożyciel Historischen Komission für ost- und westpreussische Landesforschung. Placówkami tymi kierował do 1934 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Na emeryturze nie przerwał działalności naukowej. Napisał wiele książek i artykułów poświęconych dziejom grodów obronnych i miast w Prusach. Był członkiem założycielem powstałej w 1923 roku komisji historycznej do badań przeszłości Prus Wschodnich i Zachodnich. Zajmował się sprawami wydawniczymi, zapoczątkował wydawanie dzieła o Prusach Wschodnich w Altpreussische Biographie. Pierwszy tom tej pracy ukazał się w 1941 roku w Królewcu i zawierał hasła osobowe do litery M, drugi tom Krollmann zdołał przygotować do biogramu biskupa sambijskiego Jerzego von Polenza. Zmarł 19 lipca 1944 roku w Królewcu.

Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach kilka prac Krollmanna, m. in. „Der Deutsche Orden in Preußen”, Elbing 1935, Sygn. 34677. Skrótowe przedstawienie historii państwa krzyżackiego od podbicia Prus do upadku w XVI-XVI w.  Przyczynek na temat stosunków Zakonu Krzyżackiego ze Stedingerami "Der Deutsche Orden und die Stedinger", Elbing, 1937?, Sygn. 35553. W innym dziele “Die Ratslisten der drei Städte Königsberg im Mittelalter”, wydanym w Königsberg, 1935, sygn. 35232, opracował i przedstawił  listy rajców okresu średniowiecza, trzech miast Królewca (Stare Miasto, Knipawa, Lipnik).  Opracował autobiografię burgrabiego Fabiana zu Dohna (1550-1621), [w:] "Die Selbstbiographie des Burggrafen Fabian zu Dohna (1550-1621)", sygn. 34405. Książka zawiera także wyciągi z akt dotyczących historii sukcesji elektorów brandenburskich w Prusach. Rękopis autobiografii i pozostałe dokumenty znajdowały się w książęcym archiwum domowym rodu Dohna w Gładyszach (Schlobitten), gdzie już wcześniej wzbudzały zainteresowanie historyków.

Na zdjęciu: wnętrze Biblioteki Rady Miejskiej w Gdańsku - XVII w.

 

Źródło:

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Christian_Krollmann

http://historia-wyzynaelblaska.pl/e.a.g.-cz----ii---cz-onkowie.html