konrektor

konrektor - pomocnik rektora, jego zastępca pomagający w prowadzeniu szkoły