augsburska konfesja

Konfesja augsburska - dokument spisany przez Filipa Melanchtona i zaakceptowany przez Marcina Lutra, zawierający podstawowe zasady doktrynalne ruchu reformacyjnego. Dokument odczytano na sejmie Rzeszy w Augsburgu 25 czerwca 1530 roku. Składała się z 28 artykułów, zawierała zasadnicze nauki luteranizmu, zasady ruchu reformacyjnego.

(Na ilustracji drzeworyt z druku Die bekentnus Martini Luthers auff den ytzigen angestelten Reichstag zu Augspurgk... - projektu wyznania wiary przygotowanego przez Lutra na sejm w Augsburgu w 1530 r. ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej)