kompilacja

Kompilacja - dzieło (utwór) będące zestawieniem lub połączeniem fragmentów dzieł innych autorów (lub niekiedy własnych).