Komisja Morska

Komisja Morska - zaczątek polskiej admiralicji w XVI wieku. Komisja została powołana z inicjatywy Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku. Na jej czele stali wybitni znawcy spraw morskich - kasztelan gdański Jan Kostka i opat oliwski Kasper Gaschkau. Komisja Morska rozliczała kapitanów okrętów kaperskich z ich działalności, pilnowała dyscyplin wśród załóg, wydawała im instrukcje odnośnie dalszych działań. Ponadto do jej zadań należał nadzór nad dalszym powiększaniem polskiej floty. Do tych celów dysponowała ogromnym funduszem. Działalność Komisji Morskiej ustała wraz ze śmiercią Zygmunta II Augusta. Jej kontynuacją była utworzona w 1626 Komisja Okrętów Królewskich. [1]