kolokwium charitativum

Colloquium Charitativum 1645 [łac., "rozmowa przyjacielska", "braterska rozmowa"] - spotkanie katolików i protestantów (luteranie, kalwini i bracia czescy) w Toruniu zwołane z inicjatywy Władysława IV Wazy w celu przywrócenia jedności i zgody między wyznaniami.

Biblioteka Elbląska jest w posiadaniu druku Johanna Hülsemanna, jednego z uczestników toruńskiego colloquium charitativum, sygn. Pol.7.II.382.